“Bu Bir Boykot Değildir!”

Sanatçılar olarak süregelen, farkında olduğumuz ve içinde bulunduğumuz, fakat sesimizi çıkaramadığımız veya belirli bir olayla bir ötekinden haberdar olduğumuz bazı durumlar artık sınırlarını aşmış ve karşısında sessiz kalınamayacak bir hale gelmiştir. Alternatif müziğe, kolektiflere ve üretimin her türlüsüne destek verdiğini iddia eden kimi mekanların işletmelerinde, sanatçılara ve çalışanlara karşı sözlü, fiziksel, psikolojik taciz ve bireylere doğrudan hakaret edildiğini üzülerek görmekteyiz ve ağır bir ekonomik sömürü uygulanmakta olduğunun farkındayız. Son yıllarda artan baskı ve ekonomik koşullar karşısında dayanışma içinde bulunan sanatçı ve emekçilerin iyi niyeti fırsat bilinmekte; sanatçıya karşı saygı eksikliği ve ciddiyet yetersizliği, sessiz kaldığımız müddetçe yerini haddini aşan davranışlara bırakmaktadır. Temelinde “ego” çatışmalarının olduğu bir yönetim modelinden kaynaklanan, mekanlara “muhtaç” olduğumuz algısı, işletmelerde “sanatçıyı mekan sahibi yaratır” düşüncesini tetiklemekte ve bu düşünceyle işletmeciler, kendilerinde bireylere haddinden fazla yakınlık(!) gösterme cüretini dahi bulabilmektedir. Amacımız üretimlerimizi sunmak ve üreticiyle kitleyi bir araya getirmek iken bu durum saptırılıp, hepimize psikolojik olarak hasar verir hale gelmiştir. Mekan sahiplerinin, işveren-çalışan ilişkisinin sınırlarını kabul edilemeyecek bir boyuta taşımalarını, “Ne istersem onu yaparım!” düşüncesiyle bu sektörde emek veren sanatçılara karşı fazla samimi cümleler kurmalarını, zaman zaman ilgili iş alanının “eğlence, sanat” odaklı olmasının arkasına sığınarak fiziksel temasta bulunmalarını; kısacası fiziksel, psikolojik ve ekonomik sömürünün bulunduğu bir çalışma sistemini asla, hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.
Tek isteğimiz, seyirci kitlemizi, sanatçılarımızı, sanatımızı ve arkadaşlarımızı taşıdığımız etkinliklerde sosyal hiçbir istismara uğramadan; kolektif ve/veya sanatçıya bağlı olmayan sebepler öne sürülerek, önceden anlaşılmış koşullar hiçe sayılmadan ve hiçbir iş alanında kabul görmeyecek davranışlar sergilenmeden işimizi profesyonelce yapabilmektir.
Bu sebeple biz, aşağıda ismi geçen kolektifler olarak işimize, kitlemize, sanatımıza, üretimlerimize, benliğimize ve bedenlerimize saygı gösterilmediği, adil ve eşit ilişki biçimleri geliştirilmediği müddetçe, Peyote’de gerçekleşecek tüm etkinliklerimizi durdurma kararı alıyor, mekan yöneticilerini öz eleştiride bulunmaya, emek harcamaya ve savunduğu değerlerin arkasında durmaya davet ediyoruz.

A.I.D.
Açık Alan
Assembly Station
Badmash
Bahçeşehir Screw Mafia
Beton Orman
Build Your Tribe
Chaos, I Am Your Mistress
Digital Drugs
In The Void
Istanbul Experimental
M4NM
Mevzu Records
Out of Order
Parazit Kolektif
Pragmata
Radyo Modyan
Robonima
Subroomer Records
Syncope
Table Records
Tuff Boiz
Wreckage Sound System

Peyote'ye I. Reddiye!

Peyote'ye I. Reddiye!